سه شنبه 30 آبان 1396

پیشخوان

اندیشه

معرفی کتاب

  • کتاب بازی های گروهی کتاب بازی های گروهی

       

  • قرآن ، علم ، اعجاز قرآن ، علم ، اعجاز

      کتاب قرآن ، علم ، اعجاز اثر رضا افضلی با استناد به دیدگاه ها و آثار برتر پژوهشگران و…

  • کتاب های پایه کتاب های پایه

                  کتاب دانشمندان زحمتکش کتابی پر از هیجانات علمی

 

 

سلام جهان

سلام جهان دگر ها شنید ستی این هم بشنو

دوستان و یاران نیک پی و نیک جو و نیک خو در هر شبانه روز بخشی از اوقات را در قطار اینترنتی بسر می برید و در ایستگاه های متعدد پیاده می شوید و در ازدحام اطلاعات به جستجو می پردازید انتظار طبیعی ما هم این است به سایت کم بضاعت ما " بشنا " هم سر زده و در این راستا ما را یاری فرمایید تا به همت شما بیدار دلان ، چاشنی لطایف و ظرایف به گفته هامان بخشیم و بار معنایی مطالبمان تازه و بدیع جلوه نمایید . چشم براه چشم های نکته بین و نکته سنج شما

   " هر چه از دوست رسد نیکوست "                   محمد رضا خورشیدی پاجی